1 cách đăng ký thẻ rewards plus

Khách hàng đăng kí bằng cách nhập thông tin vào Phiếu Đăng Kí Trực Tuyến Tại đây.
AFG sẽ gửi email/SMS đến khách hàng để xác nhận việc đăng kí thẻ Rewards Plus.
Việc đăng kí làm Thẻ Rewards Plus hoàn toàn miễn phí.
AFG có thể sử dụng thông tin khách hàng đã cung cấp và dữ liệu của các lần sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng thuộc AFG vào việc tiến hành các kế hoạch và các hoạt động tiếp thị. Tất cả thông tin và dữ liệu liên quan đến khách hàng đều được bảo mật và KHÔNG được phép chia sẻ cho bên thứ ba biết vì lý do tiếp thị hay các mục đích khác.
Khách hàng có thể tích điểm ngay sau khi đăng ký thành viên thành công.

2 CÁCH ĐỔI ĐIỂM

Khách hàng phải trình thẻ hoặc thông tin (số điện thoại, email) cho nhân viên nhà hàng biết mình có thẻ Rewards Plus trước khi tiến hành thanh toán khi dùng bữa tại nhà hàng, mua mang đi, giao hàng tận nơi.
Thẻ Rewards Plus có thể sử dụng để tích điểm tại các nhà hàng thuộc Al Fresco’s Group, gồm 05 chuỗi nhà hàng: Al Fresco’s, Jaspas, Pepperonis, Papa Joes, Jacksons tại Việt Nam.
Với mỗi 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) khách hàng trả cho hóa đơn khi dùng bữa tại nhà hàng, mua mang đi, giao hàng tận nơi, khách hàng được tích 01 điểm.

3 ĐỔI ĐIỂM

4 ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THẺ REWARDS PLUS CARD

Điểm tích được ở chuỗi nhà hàng nào, thì chỉ sử dụng để quy đổi ở chuỗi nhà hàng đó. Điểm tích được từ các chuỗi nhà hàng khác nhau KHÔNG thể cộng gộp hoặc chuyển đổi qua lại.
Điểm tích lũy trong tài khoản của chủ thẻ Rewards Plus được dùng như một khoản thanh toán vào tổng giá trị hóa đơn được tiêu dùng trong chương trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức
Chủ thẻ KHÔNG được quy đổi điểm cùng lúc với việc áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mãi nào khác tại nhà hàng. Ví dụ: Khách hàng không thể đổi điểm khi sử dụng khuyến mãi Thứ Ba mua 1 tặng 1 pizza hoặc sử dụng đồng thời các chương trình giảm giá khác.
Chủ thẻ KHÔNG được quy đổi điểm vào các Ngày Quốc Lễ
Chủ thẻ chỉ có thể đổi điểm đối với hóa đơn KHÔNG sử dụng khuyến mãi/giảm giá.
Chủ thẻ BẮT BUỘC PHẢI xuất trình thẻ Rewards Plus để đổi điểm. Vì vậy, chủ thẻ chỉ được đổi điểm khi dùng bữa tại nhà hàng hoặc mua mang đi.
Chủ thẻ được sử dụng điểm tích lũy trong tài khoản sau 12 giờ kể từ lúc tích.
Điểm tích được có thời hạn sử dụng trong vòng 364 ngày kể từ ngày tích. Điểm tích được nếu chưa sử dụng sẽ hết hạn và không có giá trị quy đổi sau 364 ngày kể từ ngày khách hàng tích số điểm đó.

5 ĐIỀU KIỆN KHÁC

Trường hợp thẻ Rewards Plus bị mất hoặc hư hỏng, khách hàng phải liên lạc với nhân viên nhà hàng đã phát hành thẻ đó để được cấp thẻ mới. Mọi thông tin và số điểm của khách hàng ở thẻ cũ sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang thẻ mới.
Các thay đổi liên quan đến Chương trình Thẻ Rewards Plus Card sẽ được cập nhật, thông báo tại các nhà hàng, đăng trên website: www.rewardsplus.vn, gửi email đến các chủ thẻ.
Khi khách hàng đăng kí thẻ Rewards Plus, AFG có quyền gửi thông tin cập nhật các chương trình khuyến mãi, quyền lợi chủ thẻ, giảm giá, sự kiện đặc biệt cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS, email, cuộc gọi.