Để đặt bàn hoặc tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Tel: [+84 24] 3 938 8388

Add: 23J Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam.

Email: jacksons@afg.vn